Veiligheidsprotocollen VSG en NOC/NSF Corona virus – versoepeling maatregelen sport

Beste bestuurders,

Hierbij wil ik  informeren over de veiligheids protocollen die vanmiddag bekend zijn gemaakt door NOC/NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.
Dit als aanvulling op eerder berichtgeving over de versoepeling van de Corona maatregelen sport.

Veiligheidsprotocollen  (link)
https://nocnsf.nl/sportprotocol
Het protocol ‘Verantwoord Sporten’

Het protocol ‘Verantwoord Sporten’
Ons advies is om op uw eigen website te verwijzen naar deze sites. U vindt er meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.
Deze websites worden continu aangepast en aangevuld met de meest actuele informatie.

Belangrijke maatregelen die voor de sport gelden en 29 april van kracht worden zijn:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Wat betekent dit?
De regie bij het weer openstellen van de buitensportaccommodaties ligt bij de gemeenten. Wij moeten daarover afspraken maken met de clubs en sportparken. Hiervoor zijn we voor een groot deel afhankelijk van organisaties als het NOC-NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast moet de Veiligheidsregio Twente (VRT) de noodverordening aanpassen voordat we de maatregelen kunnen verruimen. Naar verwachting gebeurt dit midden volgende week.|
We streven ernaar om u op dinsdag 28 april a.s. aanvullende informatie te kunnen geven over de verruiming van de maatregelen en wat dit betekent voor de Losserse verenigingen

Wat kunt u alvast doen?
We vragen u om als vereniging alvast na te denken over hoe u een georganiseerd buitensportaanbod voor uw jeugdleden mogelijk kunt maken. En zo mogelijk ook voor jeugd die geen lid is. Een aantal van u heeft de plannen al kenbaar gemaakt bij ons.
Daarbij blijven de landelijk geldende regels van kracht. U kunt denken aan aangepaste oefenstof,  toezicht bij de poort, veiligheid (EHBO-doos), hygiënemaatregelen en hoe om te gaan met kinderen die naar de wc moeten e.d. Uw Sportbond kan u daarin adviseren en/of uw vragen beantwoorden.

Mocht u uw plannen klaar hebben om beperkt de trainingen weer op te starten verzoek ik u het plan bij ons kenbaar te maken. Mocht u dit inmiddels al gedaan hebben dan danken wij u hiervoor hartelijk.

Met vriendelijke sportgroet,
Jurgen Schiphorst
Buurtsportcoach Gemeente Losser
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser