uitnodiging ledenvergadering / vrijwilligersbijeenkomst

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Wanneer: 

donderdag 1 februari 2018

Hoe laat:

20.30 uur

Waar:

Café Heydemann
Smalmaatstraat 55, te Losser

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 7 februari aanstaande. Tijdens deze vergadering worden weer allerlei belangrijke zaken besproken aangaande het komende seizoen. Jullie aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen d.d. 7 februari 2017 (bijgevoegd)
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Terugblik 2017
  1. Race commissie
  2. MTB commissie
  3. Jeugdactiviteiten
  4. Materiaalcommissie
  5. LWC-tje
 5. Verslagen
 6. Verkiezingen:
  1. bestuur
  2. kascontrole
 7. Contributie 2018
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Rooster van aan- en aftreden bestuursleden; zie punt 6.

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering. Deze aanmelding moet ondertekend zijn door minimaal 10 leden.

Diegenen die hun medewerking aan de Bentheimer Waldtocht hebben toegezegd worden om 19.00 uur verwacht voor de vrijwilligersbijeenkomst. Ook leden die niet benaderd zijn door de ATB-commissie maar toch willen meewerken zijn van harte welkom.