Terugkoppeling bijeenkomst Toekomst LWC

We hebben jullie vorige maand uitgedaagd om mee te praten over de toekomst van onze club. Het doel van de avond een open discussie over:

  • Binding met de vereniging, clubgevoel vergroten. Samen weer op de fiets.
  • Waar willen we ons in de toekomst op focussen? Wat vinden we belangrijk om te blijven doen of wat moeten we anders gaan doen?

Dit hebben we gedaan met behulp van een aantal brainstormsessies verdeel over 4 groepen. Per groep hebben we gediscussieerd over clubgevoel / samen fietsen en wisselend een tweede onderwerp (jeugd / toertochten / clubweekend).

De avond is goed verlopen. Ongeveer 40 leden hebben actief deelgenomen aan het program. En om de sfeer van de avond weer te geven hebben we een aantal foto’s toegevoegd.

Per onderwerp vind je hieronder een samenvatting van wat er speelt binnen de vereniging.

Clubgevoel / samen fietsen

Door meerdere groepen is aangeven dat het zou helpen wanneer er wat meer structuur komt in het samen fietsen. De momenten zijn wel duidelijk maar niet helder is welke groepen aanwezig zijn en op welk niveau er gefietst gaat worden. Hierdoor is het ook voor starters moeilijk om aan te haken binnen de club, de snelheid ligt al snel te hoog met gevolg dat mensen afhaken. Om het samen fietsen en daarmee het clubgevoel te verbeteren zullen we inzetten op minimaal maandelijks een clubtocht waarbij ook de gezelligheid na de tijd een belangrijk onderdeel is. Daarnaast zal op de vaste fietsmomenten duidelijker zijn met welke snelheid de groep zal fietsen en bieden we starters de mogelijkheid om op een vast moment aan te haken zodat er een soort startersgroep ontstaat. We zijn nog aan het onderzoeken welke vorm van communicatie ons hierbij eventueel kan helpen, zoals bijvoorbeeld Cyql.

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst, maar dient wel goed begeleid te worden. Dat is samengevat de uitkomst van de ledenavond op dit onderwerp. We vinden het belangrijk dat we ook de jeugd van Losser kennis laten maken met de fietssport en de mogelijkheid geven te bewegen en ontspannen in de buitenlucht. Wel zullen we ons de komende tijd richten op een betere aansturing van de jeugdafdeling, waarbij het vormen van een breed kader speerpunt is. Deze is namelijk wel nodig om de jeugdleden goed en veilig te laten fietsen.

Toertochten

De drie toertochten die we momenteel jaarlijks organiseren vragen veel van ons allemaal als vrijwilliger, zoveel dat we er goed over na moeten denken om deze impact te verminderen. Onlangs is de Twentse Heuvelentocht al niet doorgegaan als toertocht en om te zorgen dat dit niet gebeurt met alle drie tochten zal er iets moeten gaan veranderen. Momenteel hebben we overleg met de betreffende commissies over welke tocht(en) we graag willen behouden en in welke vorm dit zal zijn.

Clubweekend

Het clubweekend wordt gewaardeerd, zoveel is wel duidelijk na de ledenavond. Tijdens de ledenavond zijn wel ideeën geopperd om naast het fietsen ook een andere eenvoudige activiteit aan te bieden zoals een clubquiz op zaterdagavond. We zullen dit meenemen bij de komende editie en streven ernaar om een betaalbaar en actief clubweekend te houden in juli.

Hoe nu verder:

Wij als bestuur hebben jullie hulp harder nodig dan ooit om samen weer het clubgevoel (en samen fietsen) terug te brengen. Hiervoor zullen we de komende periode onderwerpen verder uitwerken.

We hopen dat er leden opstaan die zelfstandig of met een groep deze willen gaan oppakken om op deze wijze snel voortgang te kunnen boeken en in het voorjaar weer een frisse start te kunnen maken.