Oproep vrijwilligers

Momenteel is de MTB commissie druk bezig om de Bentheimerwaldtocht te organiseren. Op 18 februari is de dag dat deze tocht gefietst wordt. Een evenement waar we als LWC erg trots op zijn. Deelnemers uit de regio en zelfs uit heel Nederland nemen deel aan dit evenement.

Op weg naar het binnenplaats van de Burcht Bentheim

Er is veel werk te verzetten op 17 februari, de dag voor de tocht en de dag van de tocht 18 februari. Mocht jij tijd en zin hebben om te helpen wil je je dan melden bij een van de MTB commissieleden of stuur een mailtje naar of appje naar 0629031838.

Planning Bentheimer Wald Tocht

Zondag 4 februari 2024

Voorfietsen staat gepland op zondag 4 februari om 8.30 uur.

We gaan de tocht ook fietsen als clubtocht voor alle vrijwilligers. Nadien gaan we koffie drinken op de Steenfabriek.

Maandag 5 februari 2024

Informatieavond voor de vrijwilligers van de tocht van 19.30 uur tot 20.30 uur bij Heijdemann.

Zaterdag 17 februari 2024

Opbouwen van de locatie Steenfabriek vanaf 9.00 uur.

Zondag 18 februari 2024

Bentheimer Wald Tocht