Onderhoudsploeg voor MTB Single track

De afgelopen jaren hebben we een mooie MTB Single track gerealiseerd als onderdeel van het routenetwerk Twente rond de Judithhoeve en De Losserhof. Zoals vele van jullie al gemerkt hebben heeft deze route regelmatig onderhoud nodig.

In het voorjaar en zomer vooral om takken en hinderlijke struiken weg te halen, in de herfst om het blad weg te werken en in de winter vooral water en modderige stukken te repareren.

De voorbije jaren is op incidenteel initiatief door veel verschillende leden onderhoud gedaan. We willen dit wat planmatiger aanpakken en 5 maal per jaar met een min of meer vaste ploeg het onderhoud verzorgen. Ik heb het op me genomen om dit te organiseren.

Het bestuur zoek dus leden die een aantal keren per jaar mee wil werken om ons deel van het routenetwerk optimaal te houden.

Het grotere onderhoud wordt op zaterdagen gedaan vanaf 08:30 uur t/m 12:00 uur en we verzamelen op de parkeerplaats op De Losserhof. Het is handig dat je een schop en of hark meeneemt. In onderstaand schema is te lezen wanneer er onderhoud is en wat we gaan doen. De track is in vier stukken te verdelen (secties A t/m D, zie kaartje ) we hebben ca 3 to 4 personen per sectie nodig op de dag van onderhoud. Ik hoop dat we een ploegje van ca 16 mensen bijeen hebben op de onderhoudsdagen dan lukt het binnen 3 uur om alle secties te doen. Het mooiste zou zijn als er per sectie een ploegje ontstaat die dit stuk periodiek wil onderhouden.

Ik stel een rooster op wanneer je bent ingedeeld en wat we gaan doen, uiteraard draai ik ook mee in het onderhoud. Onderstaand globale schema gaan we hanteren (data 2019 zijn onder voorbehoud ).

Het kleinere onderhoud (blazen, bermmaaien, takjes) wordt gedaan door ca. twee personen op losse avonden/middagen, dat regelen we vlak van te voren.

Als je mee wilt helpen aan een mooie goed onderhouden single track geef je dan via de mail op:
of bel me op nummer 06 53445114, de precieze datums in 2019 worden met de internethulp datumprikker vastgesteld, dus ook graag je emailadres opgeven.

DatumType onderhoud
29 september 2018Bedding schoonmaken, Takken en struiken verwijderen,Groot onderhoud
17 november 2018Bedding schoonmaken (Blad verwijderen, afvoer water verbeteren)
18 Januari 2019Winter aanpassingen en afvoer water verbeteren
13 April 2019Schoonmaken, blazen, harken, kantensteken met schop e.d.
7 Juni 2019Schoonmaken, Takken en struiken verwijderen, kantensteken met schop e.d.
12 Juli 2019Groot onderhoud repareren water afvoer en bedding

Routenetwerk Twente en geld voor het onderhoud van ons deel van de single tracks

Sinds vorig jaar stelt de regio structureel geld beschikbaar om ons deel van het routewerk te onderhouden, geld voor puur onderhoud en verbetering van de track en geld voor gereedschap en materialen. We hebben inmiddels en krachtige benzinebladblazer en een bermmaaier aangeschaft. Daarnaast vragen we jullie als je dergelijk gereedschap hebt of dit kunt inzetten bij het onderhoud.

Wij hebben het geld van 2017 besteed aan gereedschap, zodat we op elk moment wat kunnen doen. Omdat we in 2018 en 2019 het stuk van de kleibult tot aan de oplopende bocht bij de muur van het schuurtje Losserhof structureel willen verbeteren, (zie de blauwe lijnen op de tekening), wordt daar nu de energie op gericht. In het voorjaar is het eerste gedeelte bij de start al verbeterd met puin en zand.

Het zware opknapwerk laten we doen omdat je met schep en hark onvoldoende verbetering kunt realiseren. Het kan zijn dat daar toch ook inzet van leden bij nodig is. Als daar extra hulp bij nodig is laat ik het weten.

Namens het bestuur van LWC,

met vriendelijke groet
Willem Geessink