NTFU

Nederlandse Toer Fiets Unie

De Nederlandse Toer Fiets Unie is de enige overkoepelende organisatie van de ruim 500 toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen en de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. De NTFU is als nationale sportbond bij de NOC*NSF aangesloten en mountainbike-organisatie IMBA Europe.

De Losserse Wielerclub is dan ook aangesloten bij de NTFU.

NTFU Kalender

Elk jaar stelt de NTFU een kalender samen van alle fietstochten die door de aangesloten verenigingen in het hele land worden georganiseerd. De NTFU kalender bevat ca. 3000 tochten en is on-line in te zien op de site van de NTFU. Daarnaast wordt deze opgenomen in het Fietssport Magazine. De TEP wordt niet meer uitgegeven.


Ledenpas

Nieuwe leden van NTFU-verenigingen krijgen per 1 januari 2019 niet meer automatisch een ledenpas opgestuurd. Op dit moment ontvangt elk nieuw lid een plastic ledenpas, maar met de komst van de digitale ledenpas en het vele gebruik daarvan, verstrekt de NTFU vanaf januari niet meer automatisch een fysieke pas.

Bestaande leden
Bestaande leden hebben in 2016 een ledenpas gekregen die geldig blijft tot het lidmaatschap wordt opgezegd. Deze kunnen leden gewoon blijven gebruiken. Mocht je deze pas kwijt raken dan kun je gebruik maken van de digitale ledenpas of een nieuwe pas aanvragen voor € 5,-. Lees meer…


Fietssport Magazine

U krijgt zes maal per jaar het blad FietsSport Magazine thuisgestuurd. In het blad staan de officiële mededelingen van de NTFU alsmede vele artikelen over voor toerfietsers interessante onderwerpen zoals techniek, materiaal, accessoires, voeding en kleding. Tevens worden regelmatig reisverslagen, boekbesprekingen en informatie over buitenlandse tochten opgenomen.

Toertochten kalender