Nieuwe leden

We hebben ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden. Deze willen we ook graag uitnodigen om met ons in groepsverband mee te fietsen. Kom naar het ’t Lossers hoes en meld dat je voor het eerst mee fietst. Wij gaan kijken met welke groep je het best kunt meefietsen en koppelen je aan de wegkapitein van de groep.
Mocht je nog geen of weinig ervaring hebben in het fietsen in groepsverband dan zullen we je in een startgroep opvangen, waarnaar je later kunt doorstromen naar een van de andere groepen.