Losser Schoon

Zaterdagochtend 19 maart verzamelden een groep vrijwilligers in de Zandbergen voor de actie “Losser Schoon”. Het doel is om de Zandbergen te ontdoen van zwerfvuil. Naast genoemde actie “Losserse Zandbergen” zijn er nog een tiental andere acties binnen de gemeente Losser die steeds door andere groepen, buurten, verenigingen etc. worden uitgevoerd. In de diverse media kun je met regelmaat hier meer over lezen.

Henk Noordkamp gaf na een inleidend woordje het woord aan wethouder Marcel Wildschut die de aanwezigen bedankte voor hun inzet. Daarna ging iedereen gewapend met vuilniszak en papiertang de natuur in. Na een uurtje keerden iedereen met gevulde vuilniszak weer terug met enkele opmerkelijke vondsten zoals een bagagerek van een fiets, autospiegel, hondenriem en een cirkelzaagblad.

Henk had gezorgd voor koffie, frisdrank met krentenwegge.