Info

Trainingen | Aanhanger | Aanmelden | Bestuur | Clubkleding | Contributie | Gedragsregels | Jeugd MTB | Mountainbiken | Toertochten | Verzekering | Afmelden | Grensoverschrijdend gedrag | Privacyverklaring

Trainingen

De trainingen vinden plaats op dinsdagavond om 18.45 uur, donderdagavond om 18.45 uur en zondagmorgen om 9.00 uur. Alle trainingen vertrekken vanaf het plein voor het Lossers Hoes. Voor aanvang van de training wordt de groep naar vermogen (snelheid) opgesplitst in (afhankelijk van de opkomst) drie groepen. Bij elke groep bepaalt de toerleider de route en geeft hierbij duidelijke aanwijzingen en tekens. De toerleider heeft een goede kennis van de omgeving en u komt zodoende op plekken waar u waarschijnlijk nog nooit bent geweest.
In de loop van het seizoen zal de te fietsen afstand tussen de 50 en 70 kilometer liggen.
In het begin van het seizoen worden afstand en snelheid uiteraard aangepast en met een beginnende fietser wordt altijd rekening gehouden.

Aanhanger

Door een aantal enthousiastelingen is een fraaie fietsaanhanger gemaakt. Deze aanhanger is gebouwd op het onderstel van een caravan en kan 18 fietsen vervoeren. Deze aanhanger wordt meestal ingezet voor het vervoer naar toertochten. De aanhanger kan ook, maar dan uitsluitend, door clubleden geleend worden.

Informatie en sleutel voor het disselslot zijn te verkrijgen bij Johan Scholte, tel. (053) 536 03 94 of .

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden door het online-formulier in te vullen
of
u kunt een aanmeldingsformulier (Word-bestand) downloaden om u aan te melden bij de Losserse Wielerclub. Vul deze geheel in en stuur deze op samen met een actuele pasfoto naar het op het formulier vermelde adres.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Bestuur

Fridse Mobach
Voorzitter
E-mail
Tom Mulder
Secretaris
E-mail
Kees Witziers
Penningmeester
E-mail
Bart Dikker
Bestuurslid
Willem Geessink
Bestuurslid
Steven Luijerink
Bestuurslid
 
Roy Schopping
Bestuurslid
 

Clubkleding

Het is gebruikelijk dat de leden van de Losserse Wielerclub tijdens het beoefenen van hun sport in clubverband clubkleding dragen. Dit betreft o.a. winterjack, shirt met korte mouwen, shirt met lange mouwen en rits, korte koersbroek en lange koersbroek. Bij voldoende belangstelling kan eens per jaar een bestelling geplaatst worden voor de aanschaf van clubkleding. Tevens wordt een kleine hoeveelheid clubkleding op voorraad gehouden. Het dragen van clubkleding is verplicht tijdens de clubactiviteiten (toertochten en trainingen).

Contributie

De contributie kan overgemaakt worden op IBAN NL91RABO0130340227. Onze penningmeester stelt het echter zeer op prijs indien u uw contributiebetaling regelt via een machtiging tot automatische afschrijving. Deze machtigingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat of de penningmeester. De contributie dient voor 1 januari binnen te zijn i.v.m. afdrachten aan de bond. U wordt hier tijdig aan herinnerd. De contributie bedraagt € 65,00 per jaar. Voor leden onder de 16 jaar en gezinsleden bedraagt de contributie € 60,00 per jaar.

Gedragsregels

Hieronder volgen enkele gedragsregels voor het mountainbiken zoals afgesproken in het Regionaal Overleg Noord-Oost Twente. Lees ze nauwkeurig en neem ze ter harte.

  1. Stel je op de hoogte van de afspraken die met boseigenaren of -beheerders zijn gemaakt en hou je daaraan.
  2. Mountainbiken is als regel alleen toegestaan op openbare (zand)wegen en fietspaden. Wandelpaden blijven dus verboden terrein! Verenigingen mogen hiervan alleen afwijken als hiervoor goedkeuring is verkregen.
  3. Houd rekening met andere natuurliefhebbers en schreeuw niet bij het naderen van een andere fietser of wandelaar. Op iedere fiets hoort een bel, ook op een mountainbike!
  4. Gooi geen papier of ander afval in het bos, maar neem het mee naar huis.
  5. Fiets in kleine groepen en zorg voor een goede begeleiding van nieuwkomers.
  6. Fiets op verantwoorde wijze. Haal alleen in op plaatsen die voldoende ruimte bieden en geef een duidelijk en fatsoenlijk belsignaal. Respecteer de andere bospadgebruikers.
  7. Het is niet verplicht, maar het dragen van een helm is bij deze activiteit in ieder geval wel verstandig.
  8. Wees sportief en schrijf je in wanneer je mee wilt doen aan een mountainbiketocht. Zwartrijden wordt door niemand gewaardeerd. Bovendien ben je als zwartrijder niet verzekerd en loop je dus grote risico’s als er wat gebeurt.
  9. Denk aan het imago van onze sport: een verantwoord rijgedrag komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook het imago van de mountainbiker in het algemeen en natuurlijk ook de relatie van je vereniging met de bosbeheerders.
  10. Laat de controle op goed gedrag niet alleen aan anderen over maar meld wangedrag aan de organiserende vereniging. Het gaat in de eerste plaats om de natuur, maar ook om de toekomst van je eigen fietsplezier!

Jeugd MTB

Wil je lekker crossen door de bossen op een mountainbike? Dat kan bij de Losserse Wielerclub. LWC heeft de beschikking over 16 prachtige mountainbikes. Dit geeft ons de mogelijkheid om de Losserse jeugd kennis te laten maken met de mountainbike sport.

Door het jaar heen organiseren we clinics en trainingen die worden gegeven door onze erkende MTB Instructeurs. Leren klimmen, afdalen, remmen, stuurtechniek en aandacht voor veiligheid maken onderdeel uit van het programma. De eerste zondag van de maand is het ouder kind fietsen.

Wil je een keer meefietsen met je vader of moeder dan kunnen wij een fiets voor je regelen. Ook doen we ieder jaar mee aan ” Lekker Fit” bij de basisscholen. Wil je meer informatie over de jeugdactiviteiten bij LWC dan kun je contact opnemen met Martin Overbeek 053-5362575 of stuur een mail naar .

Mountainbiken

In de volksmond beter bekend als MTB-en. Vanaf november tot en met februari ruilen een groot aantal leden hun straatfiets om voor de MTB-fiets. Elke zondagochtend worden dan een pittig aantal kilometers in groepen afgelegd in de bosrijke omgeving van Losser. Uiteraard worden alleen wegen en paden gekozen waarvoor toestemming is verleend. Ook wordt er met regelmaat deelgenomen aan veldtoertochten in de omgeving. De trainingen starten eveneens ‘s zondagochtend om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis.

Indien de behoefte bestaat kunnen er ook mtb-clinics worden georganiseerd. Deze clinics worden gegeven door onze eigen, door de NTFU opgeleide, instructeurs.

Toertochten

Op de Schöppinger berg

Elk jaar wordt door de toercommissie een kalender samengesteld van in clubverband te fietsen toertochten. Dit is echter een greep uit het grote aanbod van toertochten die worden georganiseerd door de ca. 400 bij de NTFU aangesloten wielerverenigingen. Het fietsen van een toertocht is eenvoudig: gewoon inschrijven en een routebeschrijving krijgt u mee. Meestal is de route aangegeven met pijlen en worden onderweg een aantal pauzes ingelast. Bij deelname aan een georganiseerde fietstocht hoeft u dus niet zelf naar een route te zoeken en fietst u over een fietsvriendelijke route waarbij drukke wegen zoveel mogelijk worden vermeden. De organiserende vereniging kent immers de mooie plekjes in haar omgeving!

Verzekering

Als LWC-lid ben je standaard verzekerd via de NTFU. De voorwaarden staan in het kort in het TEP. Daarnaast kun je de polisvoorwaarden ook op de NTFU-site vinden. Je kunt de standaard verzekering uitbreiden met een aanvullend certificaat. Hier mee kun je het standaard verzekerde bedrag van € 1.000,00 verhogen van € 1.500,00 tot € 10.000,00. Wil je een uitgebreidere verzekering afsluiten, dan kun je die aanvragen via het formulier in het TEP of via de site van de NTFU. Heb je schade? Vul dan het schadeformulier in. Om het schadeformulier en de polisvoorwaarden te kunnen lezen heb je Adobe Acrobat Reader nodig. Is dit programma niet op je computer geïnstalleerd klik dan op het logo om het te downloaden.

Afmelden

Door afmeld-formulier in te vullen kunt u zich afmelden als lid van de Losserse Wielerclub.
Afmeldingen dienen voor 1 januari van het volgend kalenderjaar ingediend te zijn.

Grensoverschrijdend gedrag

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een incident is, hoe het best gehandeld kan worden. NOC*NSF en de sportbonden vinden het belangrijk om sporters, begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Op de site van NOC*NCF staan preventieve tips, maar ook wat te doen bij een incident.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van LWC (Losserse Wieler Club), gevestigd te Losser, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer40075910 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

Met grote zorgvuldigheid is een overzicht opgesteld waarin snel en eenvoudig terug te vinden is met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. De tabel is op verzoek op te vragen via

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de op te vragen tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris LWC
E-mail:

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.