Hervatten fietsen met LWC

t goat weer, per dinsdag 9 juni

Sinds maandag 11 mei zijn de regels voor buiten sporten versoepeld. Zo mag je samen fietsen, als je ervoor zorgt dat je op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Als vereniging houdt LWC zich aan de richtlijnen van de NTFU, en volgen hiermee eveneens de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en het RIVM. Bovendien mag je sinds 1 juni buiten met groepen samenkomen, mits je natuurlijk genoeg afstand houdt. Hoe gaat LWC om met de versoepeling van de regels en richtlijnen omtrent het Coronavirus?

Voor de jeugd geldt:

Voor het trainen en begeleiden van de jeugd zijn eerder al afspraken gemaakt met de gemeente en die zijn bekend bij de begeleiders. Recent is het afstandscriterium versoepeld, tijdens het begeleid sporten hoeft de jeugd t/m 18 jaar onderling géén 1,5 meter afstand meer te houden. Zeker bij de jeugdgroep die nu deelneemt aan Lekker Fit maakt dat nogal wat uit.

Voor wielrenners en mountainbikers geldt:

  • Fiets met maximaal 4 personen in een groep, conform ’t advies van de NTFU. Zo kun je makkelijk ritsen en achter elkaar gaan rijden om de 1,5 meter afstand tot tegenliggers en/of inhalende verkeersdeelnemers te houden.
  • respecteer de 1,5 meter afstand tot andere verkeersdeelnemers;
  • vermijd drukte. Kies een route over brede wegen en fietspaden, waar het makkelijker is om 1,5 meter afstand te bewaren;
  • fiets alleen naast elkaar waar dat kan. Zo niet: fiets achter elkaar. Rits op tijd;
  • als inhalen of passeren niet mogelijk is, houd je ruim voldoende afstand tot anderen.

1,5 meter afstand, hoe meet je dat? => Voldoende afstand houden betekent ten minste een fietswiel afstand houden tot je voorganger. Een fietswiel afstand is voldoende, behalve als je voorganger al fietsend zijn neus leegt, dus neem een zakdoek mee en gebruik die ook.

Vertrektijden

Met ingang van dinsdag 9 juni hervatten we het gezamenlijke fietsen voor de wielrenners en de mountainbikers. Dus op:

  • dinsdag en donderdag vertrekken we met de race om 18.45 uur;
  • woensdag met de mtb om 18.45 uur
  • dinsdag en donderdag de senioren op de race om 9.30 én 13.30 uur;
  • En natuurlijk zondag om 9.00 uur alle groepen.

Alle groepen vertrekken vanaf t Lossers Hoes behalve de senioren. Zij vertrekken vanaf het plein voor de Martinuskerk. Maar heb je klachten, koorts, hoesten en/of benauwdheid? Blijf thuis en ziek uit en bescherm je fietsmaten.

Eigen verantwoordelijkheid

Voor de handhaving en controle wijzen wij iedereen op zijn of haar eigen verantwoordelijk voor het opvolgen van de protocollen en de geldende hygiëne maatregelen. Eventuele boetes zullen ten laste komen aan de individu zelf. Handhaving van de gemeente Losser is op de hoogte van ons gezamenlijk vertrek vanaf t Lossers Hoes. LWC moet er wel zorg voor dragen dat de 1,5 meter in acht wordt genomen en een duidelijk aanspreekpunt hebben voor wie ter plekke wie de verantwoordelijkheid heeft.

Fietsen in Duitsland

Het reisadvies van de Nederlandse overheid naar Duitsland is nog steeds oranje, dus uitsluitend noodzakelijke reizen. Mede vanwege de verzekering zullen we met LWC-ritten dus nog steeds Duitsland mijden. We verwachten dat het reisadvies in de loop van juni zal wijzigen, mocht dat zo zijn dan informeren we jullie daarover.
We hopen dat we jullie snel weer mogen begroeten op de fiets bij t Lossers Hoes.