Géén pardon mountainbikers

Het mountainbike seizoen staat weer voor de deur en een gewaarschuwd mens telt voor twee luidt het spreekwoord. De wielerverenigingen in Noord-Oost Twente onderhouden nauwe contacten met de natuurbeheerder. Zo is er het Regionaal Overleg Noord-Oost Twente, kortweg RONOT. Een aantal keren per jaar komen de verenigingen bij elkaar om verschillende zaken te bespreken. Sinds vorig jaar gebeurd dit onder de vlag van de NTFU. Hierbij worden ook de natuurbeheerder uitgenodigd om het winterseizoen te evalueren en afspraken te maken. Zoals bekend verlenen de natuurbeheerders graag hun medewerking bij de aanleg van de vaste mountainbikeroutes en de organisatie van toertochten. Als tegenprestatie mag van ons verwacht worden dat we ons aan de bekende regels en gedragscodes houden. Vervelend is echter dat een groot deel van de mountainbikers niet aangesloten zijn bij een vereniging en veelal niet op de hoogte zijn van afspraken met de natuurbeheerders. Alhoewel iedereen op z’n klompen kan aanvoelen dat fietsen op bijvoorbeeld wandelpaden niet toegestaan is, mogen jullie mountainbikers dan ook best aanspreken op hun ongewenst gedrag.

Ook wandelaars, ruiters en natuur liefhebbers trekken de natuur in voor ontspanning en sportbeoefening. Vaak worden mountainbikers door wandelaars en natuurbeheerders afgeschilderd als wild, snel en onbeleefd. Net zoals op de openbare weg, gelden ook in de natuur (gedrags)regels. Houdt borden in de gaten en ga niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan. Blijf op de paden en respecteer rustgebieden voor wild. Wil je echt knallen ga dan naar een ATB-baan en leef je uit.
Willen we onze sport ook in de toekomst blijven uitoefenen, dan zullen we medegebruikers van bos en natuur moeten respecteren. Zorg dat we als vereniging een goede naam opbouwen en vasthouden, zodat we in de natuur mogen blijven rijden. In gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers kunnen wij hier ons voordeel mee doen en blijven natuurgebieden voor ons open.

Hieronder een artikel uit de de Tubantia van 22 september. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

tubantia_20140922

 

Voor de volledigheid hieronder de gedragsregels:

  • fiets alleen daar waar het is toegestaan
  • respecteer de natuur: plant én dier
  • fiets in kleine groepjes
  • waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
  • benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
  • voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
  • maak geen onnodig lawaai
  • laat geen afval achter