Fitte Futters

Zoals bekend wordt er tweemaal per week overdag gefietst door de “fitte futters”.
In verband met de ’s winters wat sneller intredende duisternis wordt er nu op donderdagmiddag om 13.00 uur gestart i.p.v. 13.30 uur. Dinsdagochtend wordt er ook gefietst en wel om 9.30 uur. Op donderdag wordt er ongeveer 50 km gefietst en op dinsdag meestal iets verder; ongeveer 70 km. Op beide dagen wordt gestart bij Herman Hassing aan de Denekamperdijk 49, tegenover de sportvelden.