De Bentheimer Wald tocht 2024

Deze is weer ingepland en daar zijn we heel erg blij mee. We gaan de tocht organiseren met een nieuwe coördinator Bert Kuiper en de vaste club van vrijwilligers.

Iedereen zijn hulp is natuurlijk hard nodig en om de commissie te helpen het dringende verzoek om je zelf vast aan te melden. De tocht is op zondag 18 februari maar ook de zaterdagochtend voorafgaande aan de tocht hebben we hulp nodig. Je kunt je melden bij Bert Kuiper (via de app) op nummer 06-29031838.