Contributie

De club bij een van onze sponsoren

De contributie kan overgemaakt worden op IBAN NL91RABO0130340227. Onze penningmeester stelt het echter zeer op prijs indien u uw contributiebetaling regelt via een machtiging tot automatische afschrijving. Deze machtigingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat of de penningmeester. De contributie dient voor 1 januari binnen te zijn i.v.m. afdrachten aan de bond. U wordt hier tijdig aan herinnerd. De contributie bedraagt € 65,00 per jaar. Voor leden onder de 16 jaar en gezinsleden bedraagt de contributie € 60,00 per jaar.