Annuleren clubweekend

Nu de maatregelen naar aanleiding van de Corona pandemie versoepelen, ontstaat er meer zicht op de (on)mogelijkheid om voor het jaarlijkse clubweekend af te reizen naar de Eifel. Een grote groep leden heeft zich voor het weekend aangemeld en verheugt zich er op. In Duitsland gaan hotels en dergelijke weer mondjesmaat open, indien allerlei maatregelen om voldoende afstand te kunnen houden in acht worden genomen. In kleine groepjes mag je binnenkort ook al weer fietsen in de openbare ruimte.

Wij zijn echter met een dermate grote groep enthousiaste LWC-ers dat we niet eenvoudig kunnen voldoen aan de versoepelde regels. Ook het voldoende onderling afstand houden op de heen- en terugreis lukt niet, tenzij we allemaal met eigen vervoer reizen. Al met al zien we als LWC bestuur teveel haken en ogen en zijn we genoodzaakt de reis dit jaar te annuleren. Helaas, het is niet anders. We hopen dat er volgend jaar weer net zoveel animo voor het clubweekend zal zijn als dit jaar. De bestemming voor 2021 staat al vast: we gaat dan opnieuw naar de Eifel.