Algemene ledenvergadering

In februari hebben we de ALV gehouden middels een live meeting. Deze sessie is goed verlopen maar dit is natuurlijk niet de gebruikelijke manier om met elkaar te communiceren. Hopelijk was dit dan ook eenmalig.

Ongeveer 30 clubleden hebben meegedaan aan de live meeting. We willen graag ook onze overige leden op de hoogte brengen van de inhoud van de ALV. Middels deze link kun het verslag bekijken.

Even speciaal aandacht voor het overdragen van het voorzitterschap van Fridse aan mij, Bart Dikker. Ik neem de voorzittershamer over maar dit jaar trekken we gezamenlijk op om, wanneer mogelijk, de clubactiviteiten weer vol enthousiasme op te pakken.
Natuurlijk gaan we stilstaan om Fridse te bedanken voor zijn inspanning van de afgelopen jaren als voorzitter.